Personvernlov

header image 02
Del  
Informasjonstekst i samsvar med italiensk lov av 30. juni 2003, nr. 196, som omhandler “Kode gjeldende vern av personlige data” (heretter også kalt “Personvernloven”)

 

Kjære bruker,

 

i samsvar med paragraf 13 i Personvernloven yter Jacuzzi Europe S.p.a  (heretter også kalt “Firma” eller “Innehaver”) opplysninger gjeldende behandling av personlige data til brukeren som besøker nettstedene www.jacuzzi.it og www.jacuzzi.eu

 Informasjonsteksten som følger gis kun for nettstedet til Jacuzzi Europe S.p.a. og gjelder ikke for andre nettsteder som eventuelt besøkes av bruker gjennom lenker.

Valgfri, eksplisitt og frivillig innsending av e-post til adressene som gis på disse nettsidene medfører at avsenders e-post-adresse registreres, idet den er påkrevd for å kunne svare på forespørslene samt alle andre eventuelle personlige data som finnes i meldingen.

 

A.   Formål med behandling av data

Jacuzzi Europe S.p.A. (heretter også kalt “Jacuzzi”, “Firmaet” eller “Innehaveren”), opplyser sine brukere om at de personlige dataene som gis spontant under oppkobling via internett kan behandles av firmaet for følgende formål:

 

  1. For å gi brukeren adgang til nettsidene www.jacuzzi.it og www.jacuzzi.eu til Jacuzzi, for formål som er strengt tilknyttet ytelsen av tjenester on-line og da særs for å svare på forespørslene om forsendelse av opplysningsmateriale som brukeren kommer med;
  2. Ved tillatelse fra brukeren, for å effektivt sette opp og styre handelsavtaler, med spesiell referanse til all reklamemessig øyemed, gjeldende produktene og tjenestene som leveres av Jacuzzi;
  1. Ved tillatelse fra brukeren, for å måle kvaliteten på tjenesten som ytes og graden av tilfredsstillelse hos brukerne, samt for å analysere selve brukerens vaner og valg for å sende det mest passende materialet på grunnlag av det vedkommende leter etter.

 

B.   Samtykke til tildeling av personlige data

Selv om den det berører beholder sin personlige selvstendighet og selv om innholdet som gjengis i neste avsnitt E gjelder,  er samtykke til deling av data som i avsnitt A  bokstav a. obligatorisk og manglende samtykke, selv også delvis, av de dataene som angis som nødvendige kan gjøre det umulig for Jacuzzi å yte selve tjenesten. Samtykke til data som angitt i avsnitt A bokstaver b. og c., er derimot valgfritt og manglende samtykke for disse formålene vil medføre at det blir umulig å oppdatere brukerne om salg og salgsinitiativer.

  

C. Sted der dataene behandles og på hvilken måte

Behandlingen som er tilknyttet dette  nettstedets nettjenester skjer på kontoret til  Jacuzzi Europe S.p.A og dette gjøres av selve firmaet også ved hjelp av et eksternt selskap (GHMC - 1 High Street, Hampton, Middx, TW12 2GH UK), formelt betrodd oppgaven med aktiviteter tilknyttet offentliggjøring og/eller teknisk vedlikehold av nettstedet.  

 

Dine personlige data behandles med automatiserte instrumenter og ikke for den tiden det strengt tatt er nødvendig å nå de målene de ble samlet inn for. Spesifikke sikkerhetsforholdsregler overholdes for å unngå tap av data, ulovlig bruk, eller ikke korrekt bruk samt ikke autorisert adgang.

 

D.   Kommunikasjonsområde for personlige data

De personlige dataene som du gir frivillig, kan kommuniseres, utelukkende for det formål som angis i avsnitt A i denne teksten, til følgende andre:

-       til selskapene i Gruppo Jacuzzi, kontrollerte og tilknyttede, i Italia og i land som tilhører EU, hvis fullstendige og oppdaterte liste kan fåes hos Jacuzzi's administrative og økonomiske ledelse.

-       til firmaet GHMC for utføringen av de aktiviteter som er direkte knyttet til eller som er nødvendige  for å kunne utføre tjenestene gjennom nettstedet www.jacuzzi.it og www.jacuzzi.eu ;

-       Til de som tilhører vårt salgsnett, distribusjon og logistikk (alle typer agenter osv.);

-       til de interne og eksterne ansvarlige for behandling av dataene, til de som har fått i oppdrag å behandle dataene som tilhører salgskontoret, markedsføringskontoret og systemadministratorene.

Denne behandlingen skjer i fullt samsvar  med de garantiene du har rett på. De personlige dataene vil derimot ikke spres.

 

E.   Navigasjonsdata

De datasystemene og de programvareprosedyrene som brukes for å få dette nettstedet til å virke, vil under utføringen av deres normale drift bruke noen personlige data hvis oversendelse er innebygd i internetts kommunikasjonsprotokoller.

Det dreier seg om opplysninger som ikke samles inn for å knyttes opp til de berørte interesserte, men som grunnet sin art kan gjøre det mulig å identifisere brukerne gjennom utarbeidelser og sammenkoblinger med data som innehas av tredjeparter.

I denne kategorien av data hører IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene til brukerne som kobler seg til nettstedet til, adressene i URI-notasjon (Uniform Resource Identifier) til de forespurte ressursene, klokkeslettet til forespørselen, metoden som ble benyttet for å legge forespørselen inn på serveren, størrelsen på filen som ble oppnådd som svar, den numeriske koden som angir status for svaret som gis av serveren (riktig utfall, feil, osv.) og andre parametre gjeldende for brukerens operativsystem og datamiljø.

Disse dataene brukes bare for å samle anonyme statistiske opplysninger angående bruken av nettstedet og for å kontrollere at det fungerer korrekt og dataene slettes umiddelbart etter at de er behandlet.

 

F.   Informasjonskapsel

Hva opplysningene gjeldende typen informasjonskapsel fra Jacuzzi angår, viser vi til den spesifikke informasjonsteksten (legg inn lenke til cookie disclosure)

 

G.   Innehaver og ansvarlig for behandlingen

Innehaveren for behandlingen av data er Jacuzzi Europe S.p.a., gjennom dets midlertidige lovmessige representant, med adresse i Valvasone (PN), S.S. Pontebbana Km 97,200 tel. +39 0434 85 91 11 faks +39 0434 85 278 Nettsted www.jacuzzi.it og www.jacuzzi.eu e-post: info@jacuzzi.it Den ansvarligefor behandlingen av data er Fabrizio Turchet  som kan nås hos ovennevnte firma med nevnte kontaktdata. Vedkommende kan kontaktes for å utøve rettighetene som beskrevet i artikkel 7 i den italienske Personvernloven, hvis tekst gjengis fullstendig i neste avsnitt.

  

H.   Rettigheter som beskrevet i paragraf  7 i den italienske Personvernloven:

Par. 7. Adgangsrett til personlige data og andre rettigheter

1. Den berørte har rett til å motta bekreftelse om det finnes personlige data eller ei som angår vedkommende, også selv om de ennå ikke er registrert, samt deres kommunikasjon på et forståelig vis.

2. Den berørte har rett til å motta indikasjoner angående: a) opphavet til de personlige dataene;  b) angående endeformålene og måtene dataene behandles på; c) logikken som benyttes i tilfelle behandlingen av dataene utføres med bruk av elektroniske instrumenter; d) innehaverens, den ansvarlige for behandlingens samt representantens identiteter i samsvar med paragraf 5, komma 2; e) de som arbeider med eller de kategoriene som arbeider med personlige data og som dermed kan få adgang til personlige data eller som kan få kjennskap til dem idet de utnevnes som representant på Statens territorium, som ansvarlig eller utnevnt.

3. Den berørte har rett til å oppnå:

a) oppdatering, retting eller, når vedkommende er interessert i det, utfylling av dataene; b) sletting, endring i anonym form eller blokkering av dataene som behandles i brudd på loven, deri inkludert de der det ikke er nødvendig å oppbevare disse dataene i sammenheng med formålene de ble samlet inn for eller senere behandlet; c) attestering på at inngrepene som beskrevet under bokstav a) og b) er bekjentgjort, også når det gjelder deres innhold, til de interesserte som dataene er gjort kjent for eller har blitt meddelt, bortsett fra tilfellet der oppfyllingen skulle vise seg å være umulig eller medføre en bruk av midler som er tydelig uforholdsmessig i forhold til rettigheten som skal vernes.

4. Den berørte har rett til å motsette seg, fullstendig eller delvis: a) av berettigede årsaker, behandling av personlige data som gjelder vedkommende, selv om disse har sammenheng med formålet til innsamlingen; b) behandlingen av personlige data som gjelder vedkommende, for å kunne sende ham/henne reklamemateriell eller for direkte salg eller for markedsundersøkelser eller handelsmessige kommunikasjoner.

 

Spa Jacuzzi>
Hot Tub
Bad Jacuzzi>
Bathroom
Finn din Jacuzzi-forhandler>