Forskrifter og betingelser

Terms and Conditions Header (2)
Del  
Forskrifter og betingelser for bruk av nettstedet ……. (kunden fyller selv ut)
Velkommen til nettsidene til Jacuzzi Europe S.p.a., heretter også bare kalt Jacuzzi. Bruken av dette nettstedet utgjør godkjenning av disse forskriftene og betingelsene for bruk. Jacuzzi garanterer ikke at materialet som finnes her er fullstendig eller nøyaktig og det kan endres når som helst etter Jacuzzi's forgodtfinnende. Opplysningene, programvaren, produktene og tjenestene inkludert i dette nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Jacuzzi påtar seg intet ansvar for å oppdatere materialet og opplysningene som gis, kan referere seg til produkter, program eller tjenester som ikke finnes i landet der brukerne befinner seg.

Eiendomsrettigheter

Rettighetene til merkene, tegningene, modellene og innholdet i nettsidene samt hvordan de organiseres og presenteres er utelukkende Jacuzzi's eiendom. Derfor er enhver hel eller delvis gjengivelse av et hvilket som helst av elementene til nettsidene forbudt der det ikke foreligger tillatelse fra Jacuzzi. Det er heller ikke mulig å gjøre innholdet på disse sidene kjent for tredjeparter for kommersielle hensikter. Noen av bildene som finnes på disse nettsidene kan være underlagt tredjeparters opphavsrettigheter.

Det gis ingen brukslisens av opphavsrettigheter tilhørende Jacuzzi eller tredjeparter.

Ansvarsbegrensning

Brukerne benytter disse nettsidene under eget ansvar. Jacuzzi er ikke ansvarlig ovenfor brukerne eller tredjeparter, for eventuelle skader som forårsakes av bruken av eller manglende mulighet til å bruke disse nettsidene eller hvilket som helst annet nettsted som er tilknyttet. Brukerne oppfordres dessuten å beskytte sine egne systemer, hardware og software, mot enhver form for forurensing av virus og/eller forsøk på inntrenging.

Copyright og Lenker

Multimedia-innhold (tekst, bilder, grafikker, lyder, animasjoner, video samt deres plassering på sidene) som finnes i dette nettstedet kan ikke, heller ikke delvis, registreres, kopieres, stilles ut, fordeles, overføres, utgis, endres, oversettes eller på noe vis brukes i enhver form og gjennom ethvert instrument, uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra Jacuzzi, som skal innhentes hos Jacuzzi Europe S.p.A. ………(merknad: skal kontrolleres av kunden). Oppsett av en hyperlenke mot nettstedet skal godkjennes skriftlig på forhånd av Jacuzzi. I ethvert tilfelle er ikke Jacuzzi ansvarlig for innholdet av nettstedene som nettsidene eventuelt kan være tilkoblet, via hypertekstuelle lenker eller hvilken som helst annen type lenke.

Anvendbare lover

Disse forskriftene og betingelsene reguleres av italiensk lov. Jacuzzi forbeholder seg rettigheten til å endre reglene for bruk av dette nettstedet etter eget forgodtbefinnende, når som helst. Ved bruk av dette nettstedet forplikter brukerne seg til å respektere eventuelle endringer som finnes idet de bruker det samt å lese dette dokumentet jevnlig for å se om det finnes eventuelle oppdateringer.

Nettikett

Brukerne til dette nettstedet anmodes også å overholde regler for pen oppførsel som deles av alle internettbrukere.
  1. Når man kommer inn i en ny newsgroup eller en ny e-post-liste , anbefales det å lese meldingene der i minst to uker før man sender sine egne meldinger rundt: på denne måten blir man klar over temaene og metodene de behandles med i dette samfunnet.
  2. Hvis man sender en melding, bør denne være kortfattet og beskrive problemet på en klar og direkte måte. Emnet til teksten inkludert i e-posten skal alltid spesifiseres - på et kort og betydningsfullt vis (feltet "Subject"). Hvis man benytter seg av en "signature file", skal den være kort og forklarende.
  3. Ikke skriv om annet enn temaet i denne newsgroupen eller e-post-listen.
  4. Unngå i størst mulig utstrekning broadcast av meldingen din mot mange mailinglister (eller newsgroups). I flesteparten av tilfellene finnes det kun én mailing list som utgjør rett mottager, og som inkluderer alle de brukerne dette temaet berører - og bare dem.
  5. Hvis man svarer på en melding, uthev de relevante delene i den originale meldingen, for å forenkle forståelsen for dem som ikke skulle ha lest denne, men ikke gjengi systematisk hele den opprinnelige meldingen, hvis det ikke er strengt nødvendig.
  6. Før ikke "opinionskriger" på nettet med meldinger og motmeldinger: finnes det personlige uenigheter er det bedre å løse disse via e-post i en privat meningsutveksling mellom de berørte.
  7. Man skal aldri offentliggjøre innholdet i e-poster uten uttrykkelig tillatelse fra forfatteren.
  8. Ikke offentliggjøre dumme meldinger eller som ganske enkelt tar parti til den ene eller den andre siden der noen diskuterer. Les alltid FAQ (Frequently Asked Questions) gjeldende temaet som behandles før du sender inn nye spørsmål.
  9. Ikke send reklame via e-post eller kommunikasjoner det ikke er blitt bedt spesielt om.
  10. Ikke være lite tolerante med de som gjør skrivefeil eller grammatiske feil. Den som skriver bør forbedre språket slik at de andre forstår vedkommende.
Jacuzzi Europe Spa Socio Unico - Ledelse og Koordinering Jacuzzi Brands Corp. (USA) S.S. Pontebbana km 97,200 33098 Valvasone (PN), Italia
Firmakapital € 1.960.000,00 Fullstendig innbetalt - Italiensk skattekode og registreringsnummer P. IVA IT00074410937 - Firmaregisteret PN 00074410937 - R.E.A. PN 9158 - Mekanisk utenlandskode PN 004156. Copyright © 2013 Jacuzzi Inc. Alle rettigheter reservert


Spa Jacuzzi>
Hot Tub
Bad Jacuzzi>
Bathroom
Finn din Jacuzzi-forhandler>